Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad únor - červen 2020

datum přistavení stanoviště čas přistavení
     
ÚNOR
16.2. Pražská x Pod Průsekem 12:00 – 16:00 hod.
16.2. Vajdova u čp. 2 12:00 – 16:00 hod.
16.2. Brumovická x K Lesoparku 12:00 – 16:00 hod.
16.2. Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) 12:00 – 16:00 hod.
17.2. Kozinova x Selská 16:00 – 20:00 hod.
18.2. Kozmíkova u čp. 1103/7 16:00 – 20:00 hod.
19.2. Chudenická v blízkosti stanoviště na tř. odpad č. 84 16:00 – 20:00 hod.
20.2. Nad Přehradou u čp. 406 16:00 – 20:00 hod.
BŘEZEN
2.3. Rychtáře Petříka x Vladycká 16:00 – 20:00 hod.
3.3 Boloňská (parkoviště nad marketem Penny) 16:00 – 20:00 hod.
4.3. Janovská 402 16:00 – 20:00 hod.
5.3. K Obecním hájovnám u čp. 18/1420 16:00 – 20:00 hod.
15.3. Zápotoční x Nad Botičem 12:00 – 16:00 hod.
15.3. Mračnická x Chudenická 12:00 – 16:00 hod.
15.3. Veronské nám. x Bolevecká 12:00 – 16:00 hod.
15.3. Kaznějovská x U Statku 12:00 – 16:00 hod.
23.3. U Průseku x Na Groši 16:00 – 20:00 hod.
24.3. Bělinského x Bruslařská 16:00 – 20:00 hod.
25.3. K Horkám x Nad Košíkem 16:00 – 20:00 hod.
26.3. Chalupnická x Kubátova 16:00 – 20:00 hod.
DUBEN
5.4. Kytínská x pl. Mráze 12:00 – 16:00 hod.
5.4. Milánská u čp. 461 12:00 – 16:00 hod.
5.4. Miranova x Purkrabská 12:00 – 16:00 hod.
5.4. parkoviště Neapolská 12:00 – 16:00 hod.
21.4. Dačická x Na Kameni 16:00 – 20:00 hod.
22.4. Dobropolská x Mezi Potoky 16:00 – 20:00 hod.
23.4. Janovská u čp. 366 16:00 – 20:00 hod.
28.4. Pod Průsekem x Pod Štěpem 16:00 – 20:00 hod.
29.4. Evy Olmerové x Lochotínská 16:00 – 20:00 hod.
KVĚTEN
11.5. Herbenova x Proti Proudu 16:00 – 20:00 hod.
12.5. Hostivařská x U Břehu 16:00 – 20:00 hod.
13.5. Milánská u čp. 451 (parkoviště) 16:00 – 20:00 hod.
14.5. Na Košíku x K Horkám 16:00 – 20:00 hod.
19.5. Řepčická x Hornoměcholupská 16:00 – 20:00 hod.
20.5. U Továren x V Nových domcích 16:00 – 20:00 hod.
21.5. Záveská č. 6 16:00 – 20:00 hod.
26.5. Bratislavská x Budapešťská 16:00 – 20:00 hod.
27.5. Padovská 585/20 – v zadní části 16:00 – 20:00 hod.
28.5. Pražská 10/7 16:00 – 20:00 hod.
ČERVEN
1.6. Gercenova x U Dvojdomů 16:00 – 20:00 hod.
2.6. Herbenova x Hostišovská 16:00 – 20:00 hod.
3.6. V Aleji x Dýšinská 16:00 – 20:00 hod.
4.6. Holoubkovská x Veronské nám. 16:00 – 20:00 hod.
16.6. Mantovská 734/3 – vedle vjezdu do garáže 16:00 – 20:00 hod.
17.6. Štěrboholská x U Branek 16:00 – 20:00 hod.
18.6. Golfová x Sáňkařská 16:00 – 20:00 hod.
22.6. Kozinovo náměstí – v dolní části 16:00 – 20:00 hod.
23.6. Na Křečku x Parmská 16:00 – 20:00 hod.
24.6. Pod Štěpem x Strašnická 16:00 – 20:00 hod.

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.
Upozorňujeme, že umístění stanoviště je pouze orientační. V případě nedostatku místa může být kontejner umístěn v blízkém okolí.

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.
Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:

skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad,
stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů např. v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m3),
nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat ve sběrných dvorech uvedených výše,
vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů rozmístěných na vybraných stanovištích tříděného odpadu,
bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 – Malešicích,
veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti.

Službu, která je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, bude zajištovat svozová firma Pražské služby a.s.

V případě problémů (např. kontejner není ve stanovený čas přistaven na určené stanoviště nebo v blízkém okolí) využijte kontakt na telefonním čísle: 284 091 630.

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery