Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad září – prosinec 2019

datum přistavení stanoviště čas přistavení
     
ZÁŘÍ
16.9. Pražská x Pod Průsekem 16:00 – 20:00 hod.
17.9. Vajdova u čp. 2 16:00 – 20:00 hod.
18.9. Brumovická x K Lesoparku 16:00 – 20:00 hod.
19.9. Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) 16:00 – 20:00 hod.
22.9. Kozinova x Selská 12:00 – 16:00 hod.
22.9. Kozmíkova u čp. 1103/7 12:00 – 16:00 hod.
22.9. Chudenická x Přeštická 12:00 – 16:00 hod.
22.9. Nad Přehradou u čp. 406 12:00 – 16:00 hod.
ŘÍJEN
7.10. Rychtáře Petříka x Vladycká 16:00 – 20:00 hod.
8.10. Boloňská (parkoviště nad marketem Penny) 16:00 – 20:00 hod.
9.10. Janovská 402 16:00 – 20:00 hod.
10.10. K Obecním hájovnám u čp. 18/1420 16:00 – 20:00 hod.
13.10. Zápotoční x Nad Botičem 12:00 – 16:00 hod.
13.10. Mračnická x Chudenická 12:00 – 16:00 hod.
13.10. Veronské nám. x Bolevecká 12:00 – 16:00 hod.
13.10. Kaznějovská x U Statku 12:00 – 16:00 hod.
14.10. U Průseku x Na Groši 16:00 – 20:00 hod.
15.10. Bělinského x Bruslařská 16:00 – 20:00 hod.
16.10. K Horkám x Nad Košíkem 16:00 – 20:00 hod.
17.10. Chalupnická x Kubátova 16:00 – 20:00 hod.
21.10. Kytínská x pl. Mráze 16:00 – 20:00 hod.
22.10. Milánská u čp. 461 16:00 – 20:00 hod.
23.10. Miranova x Purkrabská 16:00 – 20:00 hod.
24.10. parkoviště Neapolská 16:00 – 20:00 hod.
LISTOPAD
3.11. Dačická x Na Kameni 12:00 – 16:00 hod.
3.11. Dobropolská x Mezi Potoky 12:00 – 16:00 hod.
3.11. Janovská u čp. 366 12:00 – 16:00 hod.
3.11. Pod Průsekem x Pod Štěpem 12:00 – 16:00 hod.
11.11. Evy Olmerové x Lochotínská 16:00 – 20:00 hod.
12.11. Herbenova x Proti Proudu 16:00 – 20:00 hod.
13.11. Hostivařská x U Břehu 16:00 – 20:00 hod.
14.11. Milánská u čp. 451 (parkoviště) 16:00 – 20:00 hod.
24.11. Na Košíku x K Horkám 12:00 – 16:00 hod.
24.11. Řepčická x Hornoměcholupská 12:00 – 16:00 hod.
24.11. U Továren x V Nových domcích 12:00 – 16:00 hod.
24.11. Záveská č. 6 12:00 – 16:00 hod.
PROSINEC
2.12. Bratislavská x Budapešťská 16:00 – 20:00 hod.
3.12. Mantovská 734/3 – vedle vjezdu do garáže 16:00 – 20:00 hod.
4.12. Gercenova x U Dvojdomů 16:00 – 20:00 hod.
5.12. Herbenova x Hostišovská 16:00 – 20:00 hod.
9.12. V Aleji x Dýšinská 16:00 – 20:00 hod.
10.12. Holoubkovská x Veronské nám. 16:00 – 20:00 hod.
11.12. Padovská 585/20 – v zadní části 16:00 – 20:00 hod.
12.12. Štěrboholská x U Branek 16:00 – 20:00 hod.
15.12. Golfová x Sáňkařská 12:00 – 16:00 hod.
15.12. Kozinovo náměstí – v dolní části 12:00 – 16:00 hod.
15.12. Na Křečku x Parmská 12:00 – 16:00 hod.
15.12. Pod Štěpem x Strašnická 12:00 – 16:00 hod.

Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady.

Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod.

Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání:

● skla, papíru, plastů, nápojových kartonů, kovových obalů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad,

stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů např. v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m3),
nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat ve sběrných dvorech uvedených výše,
vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů rozmístěných na vybraných stanovištích tříděného odpadu,
bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 – Malešicích,

veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti.


Službu, která je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, bude zajištovat svozová firma Pražské služby a.s., kontakt na telefonním čísle: 284 091 630.


Městská část Praha 15 děkuje všem občanům, kteří nakládají s odpadem v zájmu ochrany svého životního prostředí.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery