Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Harmonogram svozu bioodpadu ze zahrad v 2. pololetí 2019

datum přistavení stanoviště čas přistavení
20.10. Brumovická x K Lesoparku 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Řepčická x Hornoměcholupská 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Na Košíku x K Horkám 9:00 – 12:00 hod.
20.10. Dobropolská x Mezi Potoky 13:00 – 16:00 hod.
27.10. V Nové Hostivaři 15 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Strašnická x Záveská x Pod Štěpem 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Štěrboholská x U Branek 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Kunická x Hornoměcholupská 9:00 – 12:00 hod.
27.10. Dačická x Dubská 13:00 – 16:00 hod.
27.10. Herbenova x Hostišovská 13:00 – 16:00 hod.
27.10. Nad Botičem x Zápotoční 13:00 – 16:00 hod.
27.10. U Továren x V Nových domcích 13:00 – 16:00 hod.
2.11. Dýšinská x V Aleji 9:00 – 12:00 hod.
2.11. Chalupnická x Kubátova 9:00 – 12:00 hod.
2.11. Na Sedlišti x Nad Botičem 9:00 – 12:00 hod.
2.11. K Horkám x Nad Košíkem 13:00 – 16:00 hod.
2.11. Ovesná x Na Křečku 13:00 – 16:00 hod.
2.11. U Břehu 473/47 13:00 – 16:00 hod.
3.11. Miranova x Purkrabská 9:00 – 12:00 hod.
3.11. Stadická x Bolevecká 9:00 – 12:00 hod.
3.11. U Dvojdomů x Gercenova 9:00 – 12:00 hod.
3.11. Pod Průsekem x Pod Štěpem 13:00 – 16:00 hod.
3.11. Hostivařská x Kozmíkova 13:00 – 16:00 hod.
3.11. Herbenova x Pod Stanicí 13:00 – 16:00 hod.
9.11. Kaznějovská x Křimická 9:00 – 12:00 hod.
9.11. Sáňkařská x Golfová 9:00 – 12:00 hod.
9.11. Na Plískavě x Poplužní 9:00 – 12:00 hod.
9.11. Nad Přehradou mezi čp. 406 a 408 13:00 – 16:00 hod.
9.11. Kozinova X Selská 13:00 – 16:00 hod.
9.11. U Průseku x Na Groši 13:00 – 16:00 hod.
10.11. Pražská x Azalková 13:00 – 16:00 hod.
10.11. U Břehu x U Potoka 13:00 – 16:00 hod.
10.11. Daliborova x Stavovská 13:00 – 16:00 hod.
24.11. Pod Vartou x Lochotínská 13:00 – 16:00 hod.
24.11. Kozinova v dolní části 13:00 – 16:00 hod.
24.11. Štěrboholská x V Chotejně 13:00 – 16:00 hod.

Do kontejnerů lze odkládat následující komodity: listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu vyjma živočišných zbytků. Po celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.
Veškeré bioodpady sbírané v rámci systému města končí na kompostárnách, kde jsou zpracovávány na kvalitní organické hnojivo.
Z celkem 36 kontejnerů je 24 hrazeno z prostředků hl. m. Prahy, provozovatelem služby bude společnost MIKAPA plus s.r.o., kontakt na tel. čísle: 732 939 999.
Zbývajících 12 kontejnerů je hrazeno z rozpočtu MČ Praha 15, provozovatelem služby bude společnost VS - EKOPRAG s.r.o., kontakt na tel. čísle: 605 244 444.
Upozorňujeme, že jsou povoleny maximálně dvě otočky, tzn. naplnění 3 kontejnerů. Z důvodu omezené kapacity kontejnerů a snadnější manipulace žádáme občany o rozřezání větví na menší části. V případě, že nebude kapacita dostatečná, prosíme, neodkládejte zbylý odpad na ulici, ale využijte bezplatných služeb sběrných dvorů nebo přímo kompostárnu Jena v Malešicích v Dřevčické ulici v Praze 10.

Děkujeme

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery