Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v roce 2019

 

středa
27.2.
sobota
18.5.
středa
28.8.
trasa A po - pá so
1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) 1500 - 1520 800 - 820
2. ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) 1530 - 1550 830 - 850
3. ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) 1600 – 1620 900 - 920
4. ul. Neapolská (parkoviště) 1630 - 1650 930 - 950
5. ul. Ravennská (u stání kontejnerů) 1700 - 1720 1000 - 1020
6. Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) 1730 – 1750 1030 - 1050
7. ul. Milánská (u č. 451) 1800 - 1820 1100 - 1120
8. ul. Janovská (parkoviště u č. 376) 1830 - 1850 1130 - 1150

 

čtvrtek
21.2.
sobota
18.5.
čtvrtek
29.8.
trasa B po - pá so
1. křižovatka ul. Na Košíku x K Horkám 1500 - 1520 800 - 820
2. ul. Doupovská (parkoviště naproti Toulcovu dvoru) 1530 - 1550 830 - 850
3. křižovatka ul. Selská x Chalupnická 1600 – 1620 900 - 920
4. křižovatka ul. Pražská x Azalková 1630 - 1650 930 - 950
5. křižovatka ul. Hostivařská x U Břehu 1700 - 1720 1000 - 1020
6. křižovatka ul. Daliborova x Šafářova 1730 – 1750 1030 - 1050
7. křižovatka ul. U Dvojdomů x Gercenova 1800 - 1820 1100 - 1120
8. křižovatka ul. U Továren x V Nových domcích 1830 - 1850 1130 - 1150

 

sobota
13. 4.
středa
31. 7.
středa
9.10.
trasa C po - pá so
1. křižovatka ul. Kunická x Hornoměcholupská 1500 - 1520 800 - 820
2. křižovatka ul. Zápotoční x Nad Botičem 1530 - 1550 830 - 850
3. ul. Vladycká (parkoviště u prodejny Lidl) 1600 – 1620 900 - 920
4. křižovatka ul. Strašnická x Pod Štěpem 1630 - 1650 930 - 950
5. křižovatka ul. U Průseku x Na Groši 1700 - 1720 1000 - 1020
6. křižovatka ul. Kozinova x Kozinovo nám. 1730 – 1750 1030 - 1050
7. křižovatka ul. Dobropolská x Mezi Potoky 1800 - 1820 1100 - 1120
8. ul. Chudenická před č.1079/10 (u stanoviště tříděného odpadu) 1830 - 1850 1130 - 1150

 

sobota
27. 4.
úterý
  30. 7.
úterý
12. 11.
trasa D po - pá so
1. ul. Milánská před č. 461 1500 - 1520 800 - 820
2. ul. Milánská č. 411 (parkoviště před poštou) 1530 - 1550 830 - 850
3. ul. Na Křečku před č. 146 1600 – 1620 900 - 920
4. křižovatka ul. Lochotínská x Pod Vartou 1630 - 1650 930 - 950
5. ul. Gercenova č. 900/11 (pod prodejnou Taškent) 1700 - 1720 1000 - 1020
6. křižovatka ul. Herbenova x Proti Proudu 1730 – 1750 1030 - 1050
7. křižovatka ul. Štěrboholská x Za Drahou x U Branek 1800 - 1820 1100 - 1120
8. ul. U Továren (parkoviště u čp. 663/18) 1830 - 1850 1130 - 1150


Prostřednictvím obsluhy vozidla, po předložení občanského průkazu (služba je určena pouze pro osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy), lze bezplatně odevzdávat následující druhy nebezpečných odpadů:

• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
• olej a tuky
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Od roku 2019 lze odevzdat i JEDLÉ TUKY a OLEJE z domácností ( v uzavřených PET lahvích)
V rámci mobilního sběru nelze odevzdat stavební odpady a elektrozařízení.

Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se může stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.
Službu zajišťuje a financuje Magistrát hl. m. Prahy.

Nebezpečné odpady, stejně jako další tříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši do 100 000 Kč dle § 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.


Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15 děkuje občanům za ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery