Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Svoz bioodpadu ze zahrad - I. pololetí 2020

Kontejnery budou přistaveny v následujících termínech

datum přistavení stanoviště čas přistavení
29.3. Brumovická x K Lesoparku 9:00 – 12:00 hod.
29.3. Řepčická x Hornoměcholupská 9:00 – 12:00 hod.
29.3. Na Košíku x K Horkám 9:00 – 12:00 hod.
29.3. Dobropolská x Mezi Potoky 13:00 – 16:00 hod.
29.3. V Nové Hostivaři 15 13:00 – 16:00 hod.
29.3. Strašnická x Záveská x Pod Štěpem 13:00 – 16:00 hod.
5.4. Štěrboholská x U Branek 9:00 – 12:00 hod.
5.4. Kunická x Hornoměcholupská 9:00 – 12:00 hod.
5.4. Dačická x Dubská 9:00 – 12:00 hod.
5.4. Herbenova x Hostišovská 9:00 – 12:00 hod.
5.4. Nad Botičem x Zápotoční 13:00 – 16:00 hod.
5.4. U Továren x V Nových domcích 13:00 – 16:00 hod.
18.4. Dýšinská x V Aleji 9:00 – 12:00 hod.
18.4. Chalupnická x Kubátova 9:00 – 12:00 hod.
18.4. Na Sedlišti x Nad Botičem 9:00 – 12:00 hod.
18.4. K Horkám x Nad Košíkem 13:00 – 16:00 hod.
18.4. Ovesná x Na Křečku 13:00 – 16:00 hod.
18.4. U Břehu 473/47 13:00 – 16:00 hod.
19.4. Miranova x Purkrabská 9:00 – 12:00 hod.
19.4. Stadická x Bolevecká 9:00 – 12:00 hod.
19.4. U Dvojdomů x Gercenova 9:00 – 12:00 hod.
19.4. Pod Průsekem x Pod Štěpem 13:00 – 16:00 hod.
19.4. Hostivařská x Kozmíkova 13:00 – 16:00 hod.
19.4. Herbenova x Pod Stanicí 13:00 – 16:00 hod.
25.4. Kaznějovská x Křimická 9:00 – 12:00 hod.
25.4. Sáňkařská x Golfová 9:00 – 12:00 hod.
25.4. Na Plískavě x Poplužní 9:00 – 12:00 hod.
25.4. Nad Přehradou mezi čp. 406 a 408 13:00 – 16:00 hod.
25.4. Kozinova X Selská 13:00 – 16:00 hod.
25.4. U Průseku x Na Groši 13:00 – 16:00 hod.
26.4. Pražská x Azalková 9:00 – 12:00 hod.
26.4. U Břehu x U Potoka 9:00 – 12:00 hod.
26.4. Daliborova x Stavovská 9:00 – 12:00 hod.
26.4. Pod Vartou x Lochotínská 9:00 – 12:00 hod.
26.4. Kozinova v dolní části 13:00 – 16:00 hod.
26.4. Štěrboholská x V Chotejně 13:00 – 16:00 hod.

Do kontejnerů lze odkládat následující komodity: listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu vyjma živočišných zbytků. Po celou dobu přistavení bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.
Veškeré bioodpady sbírané v rámci systému města končí na kompostárnách, kde jsou zpracovávány na kvalitní organické hnojivo.
Z celkem 36 kontejnerů je 24 hrazeno z prostředků hl. m. Prahy, provozovatelem služby bude společnost MIKAPA plus s.r.o., kontakt na tel. čísle: 732 939 999.
Zbývajících 12 kontejnerů je hrazeno z rozpočtu MČ Praha 15, provozovatelem služby bude společnost VS - EKOPRAG s.r.o., kontakt na tel. čísle: 605 244 444.
Upozorňujeme, že jsou povoleny maximálně dvě otočky, tzn. naplnění 3 kontejnerů. Z důvodu omezené kapacity kontejnerů a snadnější manipulace žádáme občany o rozřezání větví na menší části. V případě, že nebude kapacita dostatečná, prosíme, neodkládejte zbylý odpad na ulici, ale využijte bezplatných služeb sběrných dvorů nebo přímo kompostárnu Jena v Malešicích v Dřevčické ulici v Praze 10.

Děkujeme

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

 

 

Autor článku: oit@praha15.cz Kontejnery