Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu „Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku Veronské náměstí“

Městská část Praha 15
Úřad městské části Prahy 15
odbor životního prostředí

vás vyzývá

k prokázání splnění kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku Veronské náměstí“

(zadávací řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyjma ustanovení § 6 cit. zákona)

Více viz. originál dokumentu v příloze

Autor článku: oit@praha15.cz Odbor životního prostředí

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 610,54kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno