Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí živnostenského odboru (OŽ)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 15
Úřad MČ Praha 15

Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
zastoupená tajemníkem úřadu

vyhlašuje dne 17.1.2020 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa

vedoucí živnostenského odboru (OŽ)

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2007 Sb., (12. platová třída)

Sjednaný druh práce:

 • řešení výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a plnění dalších úkolů, stanovených zvláštními právními předpisy

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba starší 18 let
 2. občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 3. způsobilost k právním úkonům
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4, zákona č. 451/1991 Sb., (tj. lustrační osvědčení) předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971.

Další požadavky

 • VŠ, právního nebo ekonomického zaměření
 • znalost zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 500/2004 Sb., správní řád, 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • znalost zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; zákon č.   353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních hodinách
 • praxe v územní samosprávě minimálně 3 roky
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost
 • komunikativní schopnosti v písemném a ústním projevu
 • zkušenosti s vedením kolektivu

Nabízíme:

 • stravenky v hodnotě 110 Kč
 • 3 dny sick days
 • možnost pružné pracovní doby
 • příjemný pracovní kolektiv
 • možnost osobního vzdělávání

K přihlášce zpracované dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. se připojí dle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. tyto náležitosti:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se majetkových činností, kontakt (telefon, email)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie lustračního osvědčení


Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 5.2.2020  na adresu:

Městská část Praha 15
Úřad městské části Praha 15
Odd. personální a mzdové
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Obálku označte slovy „Výběrové řízení – vedoucí OŽ“.

 

Nástup: dle dohody

 


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

                                                                                                                                         Mgr. Aleš Cejnar, MPA
                                                                                                                                               tajemník úřadu

Autor článku: oit@praha15.cz Volná místa

Soubory ke stažení

Originál dokumentu

Velikost souboru: 52,65kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno