Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Přehled usnesní 35. RMČ ze dne 1.4.2020 192 ÚMČ Praha 15 1.4.2020 15.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 133,93kB

formát PDF

Sdělení - "Bytový dům Janovská v k.ú. Horní Měcholupy" 191 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 1.4.2020 17.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 312,64kB

formát PDF

Rozhodnutí - Dodatečné povolení stavby - "Garáž," ul. Herbenova č.p. 543, Praha 10-Hostivař" 190 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 30.3.2020 15.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 323,56kB

formát PDF

Oznámení - Zahájení společného řízení - "Bytový dům Janovská," k.ú. Horní Měcholupy 189 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 30.3.2020 15.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 247,22kB

formát PDF

Rozhodnutí - Dodatečné povolení stavby - "Bytová nástavba čp. 543 ul Herbenova, Praha 10-Hostivař" 188 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 27.3.2020 12.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 300,48kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ke křížkám 187 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 26.3.2020 11.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 244,47kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Sáňkařská 186 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 26.3.2020 11.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 222,32kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Štěrboholská č.p. 671, 672, 311, 301, 247, 246, 268, 231, 230, 236, 235 185 PREdistribuce, a.s. 26.3.2020 18.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 193,70kB

formát PDF

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 184 Magistrát hlavního města Prahy 26.3.2020 11.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 153,30kB

formát PDF

Projektová dokumentace - Nařízení o zřízení přírodní rezervace Prokopské údolí včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 183 Magistrát hlavního města Prahy 26.3.2020 11.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,89MB

formát PDF