Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ravennská 442 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.8.2019 1.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: úpravy svislého a vodorovného dopravního značení místních komunikací II. třídy Hostivařská a III. třídy U břehu v MČ Praha 15, k.ú. Hostivař 441 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2019 31.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,95MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Strašnická 440 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2019 31.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,43MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Lochotínská 439 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2019 31.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,40MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Pod Areálem 438 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 15.8.2019 31.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,38MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Hornoměcholupská, Hostivařská, Na Sedlišti, U břehu, V Nové Hostivaři 437 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 14.8.2019 30.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 295,04kB

formát PDF

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 436 MHMP - Odbor územního rozvoje 13.8.2019 20.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 339,34kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Zrušení opatření o dočasném zákazu používání vody ke koupání na přírodním koupališti Hostivař, Praha 10 435 Hygienická stanice hl.m.Prahy 9.8.2019 25.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 250,48kB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ke stavbě "Objekt TJ Sokol Petrovice" objekt bez č.p., při ul. Morseova a Bellova, Praha - Petrovice 434 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 9.8.2019 25.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 260,43kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská 433 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 9.8.2019 25.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 223,47kB

formát PDF