Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN 7058, před zadním vchodem BD Milánská č.p. 420 25 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,54MB

formát PDF

Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Plk. Mráze., u sloupu veřejného osvětlení č. 008055, Praha 10, k.ú. Hostivař 24 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 283,27kB

formát PDF

Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Veronské nám., u domu č.p. 385, Praha 10, k.ú. Horní Měcholupy 23 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 21.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 272,77kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 150 EX 529/19-49 22 Exekutorský úřad Kladno - JUDr. Ing Petr Kučera 21.1.2020 25.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 204,72kB

formát PDF

Záměr - Prodloužení pronájmu pozemků par.č. 1818/170, 1818/123 a 2742/1, vše v k.ú. Hostivař, do roku 2025 21 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 17.1.2020 3.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,00kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 20 Policie ČR 17.1.2020 17.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 79,58kB

formát PDF

Záměr - Výpůjčka nebytového prostoru ve 2. a 3. NP v objektu Boloňská č.p. 310, Praha 10 - spolková činnost 19 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 17.1.2020 4.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 137,30kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí živnostenského odboru (OŽ)" 18 ÚMČ Praha 15 17.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 155,21kB

formát PDF

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění nařízení č. 7/2013 Sb. hl. m. Prahy 17 Hlavní město Praha 16.1.2020 1.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 153,33kB

formát PDF

Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu "Komunikace a zpevněné plochy" v rámci navržené stavby "Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy" - Bytové domy F1, F2, k.ú. Dolní Měcholupy 16 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 16.1.2020 1.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 673,33kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 EX 6680/19-28 15 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 15.1.2020 18.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 203,43kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)" 14 ÚMČ Praha 15 15.1.2020 1.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 157,85kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Asistentka starosty " 13 Městská část Praha - Dolní Chabry 15.1.2020 8.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 149,20kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Sociální pracovník " 12 Městská část Praha - Dolní Chabry 15.1.2020 4.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 164,99kB

formát PDF

Koncepce stánkového prodeje 11 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 13.1.2020 14.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 269,49kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kubatova parc. č. 1812/8, Chalupnická 62/17, 50/15, 39/13, Doupovská 1273/6, 1416/4a, 1577/4b, K Horkám ZBVO č. 6090WZ (veřejné osvětlení) 10 PREdistribuce, a.s. 13.1.2020 27.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 175,07kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kubatova parc. č. 1812/8, Chalupnická 62/17, 50/15, 39/13, Doupovská 1273/6, 1416/4a, 1577/4b, K Horkám ZBVO č. 6090WZ (veřejné osvětlení) 9 PREdistribuce, a.s. 13.1.2020 4.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 179,54kB

formát PDF

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 8 Ministerstvo životního prostředí 10.1.2020 31.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,29MB

formát PDF

Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak z místní komunikace v ul. Jakobiho, Praha 10, k.ú. Petrovice 7 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 10.1.2020 26.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 280,41kB

formát PDF

Přehled usnesení 29. RMČ ze dne 8. 1. 2020 6 ÚMČ Praha 15 9.1.2020 24.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 104,05kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 5 ÚMČ Praha 15 9.1.2020 28.2.2021 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 333,22kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 210 EX 66/18-108 4 Exekutorský úřad Blansko - Mgr. Marie Mynaříková 3.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 443,57kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 210 EX 66/18-107 3 Exekutorský úřad Blansko - Mgr. Marie Mynaříková 3.1.2020 6.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 527,45kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 21/19-4 683 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 23.12.2019 29.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 295,78kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 20/19-4 682 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 23.12.2019 29.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 289,86kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 19/19-4 681 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 23.12.2019 29.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 280,58kB

formát PDF

Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 15 652 ÚMČ Praha 15 6.12.2019 6.3.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 583,22kB

formát PDF

Opatření - Vyhlášení popisu věci 613 Okresní soud v Uherském Hradišti 20.11.2019 21.5.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 142,67kB

formát PDF

Rozpočtové provizorium MČ Praha 15 na rok 2020 601 ÚMČ Praha 15 12.11.2019 1.4.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 195,94kB

formát PDF

Termíny k uzavření manželství na rok 2020 574 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 29.10.2019 31.12.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,44kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 460 Policie České republiky 27.8.2019 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,22kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF