Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Břehu, Na Kozinci, Nad Botičem, Zápotoční, V Nové Hostivaři, Honoměcholupská, Na Sedlišti - Praha 10 500 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.9.2019 29.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,66MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN1786 při ul. Milánská 499 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 13.9.2019 29.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,38MB

formát PDF

Přehled usnesení 21. RMČ ze dne 11.9.2019 498 ÚMČ Praha 15 12.9.2019 27.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 186,54kB

formát PDF

Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 424, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu 497 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 12.9.2019 1.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 270,03kB

formát PDF

Záměr - Pronájem nebytového prostoru č. 101 v 1. NP budovy č.p. 422, v ulici Livornská, Praha 10 - provozování obchodu 496 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 12.9.2019 1.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 269,58kB

formát PDF

Záměr - Pronájem nebytového prostoru v 1. NP objektu Janovská 486, Praha 10 - ordinace lékaře 495 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 12.9.2019 1.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 186,69kB

formát PDF

Oznámení veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - "Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice" 494 Ministersto životního prostředí, Praha 10 11.9.2019 27.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 173,75kB

formát PDF

Vyhlášení Dotačního programu č. 1 v oblasti podpory sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 na rok 2020 493 Městská část Praha 15 11.9.2019 11.12.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 764,51kB

formát PDF

Oznámení - Prodloužení doby trvání "Dohody o zajištění sportovně-rekreačních aktivit pro návštěvníky areálu Hostivařské přehrady" do 30. 9. 2024 492 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 11.9.2019 25.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 180,58kB

formát PDF

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání- "Propojení ulic Nad Přehradou a Pod Vartou" v k.ú. Horní Měcholupy, Praha 10 491 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 11.9.2019 27.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 346,80kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Nedvědovo náměstí 490 Městská část Praha 4 11.9.2019 26.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 232,02kB

formát PDF

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele - ZŠ Jeremenkova 489 Městská část Praha 4 11.9.2019 26.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 208,26kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 196 EX 942/17-47 488 Exekutorský úřad Olomouc - Mgr. Jan Valenta 11.9.2019 23.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 430,48kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dýšinská, Jaroměřská, Lochotínská, V aleji 487 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 10.9.2019 26.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 313,20kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: V osikách 486 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 10.9.2019 26.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 290,08kB

formát PDF

Oznámení o zahájení územního řízení - "Rozšíření sítě T-Mobile v ulici Švehlova, Praha 15 - Hostivař" 485 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 10.9.2019 26.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 298,60kB

formát PDF

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - "Nástavba dvou bytů na bytovém domě č.p. 1174 v k.ú. Hostivař" ul. Pod průsekem 22, Praha - Hostivař 484 ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební 9.9.2019 25.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 333,40kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Kytínská 483 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 6.9.2019 22.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,33MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Prahy 15, MČ Praha - Dolní Měcholupy 482 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 6.9.2019 22.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 7,90MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: U Továren před č.p. 770 481 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.9.2019 21.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,43MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská 480 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 5.9.2019 21.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,51MB

formát PDF

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka sekretariátu starostky 479 Městská část Praha - Dolní Chabry 3.9.2019 5.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 272,77kB

formát PDF

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí 478 Městská část Praha - Dolní Chabry 3.9.2019 5.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 233,06kB

formát PDF

Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 477 ÚMČ Praha 15 3.9.2019 19.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 218,81kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2843/00-Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 476 MHMP - Odbor územního rozvoje 2.9.2019 10.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 299,67kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 475 MHMP - Odbor územního rozvoje 2.9.2019 3.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 295,15kB

formát PDF

Usnesení o nařízení dražby č.j. 27 D 527/2014-222 474 Obvodní soud pro Prahu 10 2.9.2019 3.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 202,07kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 12/19-4 473 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 2.9.2019 2.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 366,39kB

formát PDF

Dražební vyhláška č.j. 003 ED 11/19-4 472 Exekutorský úřad Praha 10, Mgr. Richard Bednář 2.9.2019 2.10.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 338,67kB

formát PDF

Usnesení - Insolvenční návrh č.j. MSPH 94 INS 6616/2019 - A - 15 471 Městský soud v Praze 2.9.2019 18.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 493,03kB

formát PDF

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 466 MHMP - Odbor školství, mládeže a sportu 29.8.2019 27.11.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 892,84kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 460 Policie České republiky 27.8.2019 28.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 144,22kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: K učilišti 458 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 26.8.2019 25.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 287,65kB

formát PDF

Úřad městské části Praha - Dolní Měcholupy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice - Referent správy místního hospodářství 457 ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy 26.8.2019 17.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 167,06kB

formát PDF

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 436 MHMP - Odbor územního rozvoje 13.8.2019 20.9.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 339,34kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 17 ÚMČ Praha 15 14.1.2019 29.2.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 107,21kB

formát PDF

Termíny svateb na rok 2019 729 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 14.11.2018 1.1.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 34,38kB

formát PDF

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF