Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Kamennou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Oznámení o uložení písemnosti - Filip Mitrych 382 Okresní soud v Hradci Králové 9.7.2019 25.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 26,48kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 381 MHMP - Odbor územního rozvoje 9.7.2019 16.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 110,72kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 380 MHMP - Odbor územního rozvoje 9.7.2019 16.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 116,25kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN2106 při MK Boloňská 379 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 8.7.2019 24.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 1,21MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 378 MHMP - Odbor územního rozvoje 8.7.2019 23.8.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 113,34kB

formát PDF

Oznámení o uložení písemnosti - Ing.Petr Pospíšil 377 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 4.7.2019 20.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 31,78kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Měcholupům parc.č. 533/2. K Měcholupům parc.č. 535/3, K Měcholupům č.p. 535K/4, č.p. 535 376 PREdistribuce, a.s. 4.7.2019 23.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 78,46kB

formát PDF

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Boloňská č.p. 604/25, č.p. 604/27, č.p. 604/29 375 PREdistribuce, a.s. 4.7.2019 25.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 44,49kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Milánská, Veronské nám., Praha 10 - Horní Měcholupy 374 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 2.7.2019 18.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 131,07kB

formát PDF

Záměr - vypůjčit pozemky parc.č. 523/56, 523/77, 523/76, 523/75, 523/74, 523/44, 523/42, 523/41 a části pozemku parc.č.523/73 a 523/40, vše v k.ú.Horní Měcholupy 373 ÚMČ Praha 15 - Odbor majetkový 2.7.2019 18.7.2019 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 27,85kB

formát PDF