Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Úřední deska

Fyzickou úřední desku najdete před hlavním vchodem do úřadu MČ Praha 15 resp. vlevo od hlavního vchodu. Fotografii umístění najdete zde.

Schválený rozpočet v elektronické podobě a rozpočtová opatření najdete zde. Do jejich listinné podoby můžete nahlédnout na ekonomickém odboru.

Zobrazit vše
Název Značka Původce Zveřejnit od Zveřejnit do Dokument
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 131 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 19.3.2014 31.12.2023 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 617,45kB

formát PDF

Termíny k uzavření manželství na rok 2020 574 ÚMČ Praha 15 - Odbor občanskosprávních agend 29.10.2019 31.12.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 121,44kB

formát PDF

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 5 ÚMČ Praha 15 9.1.2020 28.2.2021 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 333,22kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 20 Policie ČR 17.1.2020 17.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 79,58kB

formát PDF

Vyhlášení popisu věci 43 Policie ČR 29.1.2020 29.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 137,50kB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v MČ Praha 15 170 ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy 16.3.2020 29.8.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 21,15MB

formát PDF

Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář pro koupací sezonu v roce 2020 240 Hygienická stanice hl. m. Prahy 30.4.2020 2.9.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 136,19kB

formát PDF

Dotační program č. 1 - podpora sportu dětí a mládeže na rok 2020 - II. Výzva 235 ÚMČ Praha 15 30.4.2020 29.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 541,85kB

formát PDF

Dotační program č. II - příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na rok 2020 292 ÚMČ Praha 15 15.5.2020 13.8.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 465,10kB

formát PDF

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Parléřova, Praha 6 - Hradčany 318 Městská část Praha 6 27.5.2020 31.7.2020 Dokument ke stažení

Velikost souboru: 80,85kB

formát PDF