Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Likvidační komise  Předseda:  Romana Dubenská
 Členové:  Mgr. Jana Kořínková, MPA
   Miroslav Nauč
   Petr Bernat
   Ing. Lenka El Masri
   lic. Lukáš Kaňa
   Mgr. Marie Tomanová
   Petra Čelikovská
 Tajemnice:  Veronika Válová