Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 1 z jednání Komise pro seniory ze dne 15.1.2015

Začátek jednání:  14:30 hodin

Přítomni:             8 členů, 1 člen omluven - písemně

Host:                   MUDr. Jana  Trková – zástupkyně starosty

Program:             1. Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15
                           2. Návrh přípravy příštího jednání komise
                           3. Různé

 

Předseda pan Oldřich Slavata zahájil první zasedání komise přivítáním členů a omluvením nepřítomného člena pana Fišera, z důvodu náboru mládeže do hokejbalového klubu HBC Hostivař.

Zároveň seznámil členy o důvodu ustanovení této komise, tato má přenášet k jednání Rady zásadní náměty z různých oblastí týkajících se městské části.

Dále byli členové seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady městské části Praha 15.

Poté se přistoupilo ke schválení Jednacího řádu komisí rady MČ Praha 15

            Hlasování:          Ano   8 členů                       nepřítomen  1 člen

Jmenovité hlasování k Jednacímu řádu je uvedeno v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Pro zajištění programů následných zasedání komise bylo navrženo, že před jednáním se sejde přípravná komise ve složení : předseda, místopředseda, tajemník komise a připraví celkový program k jednání.  Účelem je přinést důležité podněty týkající se městské části Prahy 15.

U této komise není návaznost na minulou, protože tato je nově zřízena.

 

Různé a diskuze

 

Ukončení jednání komise v 16 hodin.

 

Příští jednání komise bude oznámeno členům pozvánkou zaslanou na jejich emailové adresy na základě připravených materiálů, jak je výše uvedeno.

 

Zapsala: Jaroslava  Kombercová - tajemník komise

Originál ověřil: Oldřich  Slavata - předseda komise

   

Příloha č. 2.  Prezenční listina

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory

Soubory ke stažení

Příloha č. 1 - Jmenovité hlasování k Jednacímu řádu

Velikost souboru: 34,50kB

formát DOC

Soubor ke stažení Nové okno