Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 2 z jednání Komise pro seniory ze dne 25.2.2015

Z á p i s    č. 2

z jednání Komise pro seniory ze dne 25. 2. 2015

 

Začátek jednání: 16:30 hodin
Jednací místnost: zasedací místnost č. 201 – 2 patro
Přítomni:  8 členů            2 členové omluveni

                 

Program:

  1. Nevidomé matoucí přechod – (cca 60m od zastávky Na Vartě směrem zastávka Boloňská)
  2. Dopravní značení V 12 a – d – zákaz stání – zastavení – nedodržování příkazu.
  3. U obchodu LÍDL je oznámení o prodeji pozemku, louky a lesa.
  4. Nepořádek u autobusové zastávky Gercenova + betonová plocha pod bývalým stánkem.
  5. Požadavek na vyřešení opravy chodníku na Veronském náměstí mezi školou a prodejnou Albert.
  6. R ů z n é
     

Jednání Komise pro seniory řídil předseda p. Oldřich Slavata

- přivítal nového člena komise pana MUDr. Jana Nováka za odstoupivšího pana Jaromíra Dvořáka (viz.
  Usnesení RMČ – R- 151 ze dne 18. 2. 2015).
- členka Komise pro seniory paní Věra Moutelíková doručila písemnou žádost o ukončení členství ze
   zdravotních důvodů. Komise její žádost schválila.

K programu jednání:

1. Nevidomé matoucí přechod – písemně předloženo panem Slavatou.

Zhruba 60 m od zastávky Na Vartě směrem k zastávce Boloňská, po obou stranách Milánské ulice jsou na chodnících zbudované z vypouklé dlažby nástupy přechodu pro nevidomé. V současné době lze konstatovat, že to je „ past na zrakově postižené“, protože vkročí-li někdo do vozovky, kde není vyznačen přechod pro chodce v tom případě jde minimálně o úraz, ne-li ještě o horší situaci.
 

2. Dopravní značení V 12a – d – zákaz stání a zastavení – písemně předloženo panem Slavatou.

Této problematice se věnuje pan Slavata několik let. Jedná se o nutnost zvýšených kontrol a dozoru v prostoru Veronského náměstí a ulice Holoubkovské. V minulém roce byl dopisem upozorněn odbor dopravy ÚMČ Praha 15 na provedení kontroly DZ v této oblasti, případně obnovení vodorovného dopravního značení.

Výbor dopravy a bezpečnosti projednával na svém posledním zasedání dlouhodobé plány stavebních úprav přechodů, dále jednal o činnosti Městské policie. Žádáme zdvořile o vyjádření k výše uvedeným bodům 1. a 2.
 

3. U prodejny LÍDL – informace: prodej pozemku, lesa a louky - písemně předloženo panem Tomanem i pro níže uvedený bod č. 4.

Občané Hostivaře se dotazuji : kdo je vlastníkem pozemku, lesa a louky? ­­­ Nepočítá se se zastavěním této plochy k prodeji?

Nadále trváme na udržení zeleně a jsme proti jakékoliv zástavbě.

Zjištění od JUDr. Průchové odbor majetku: majetek soukromého vlastníka
 

4. Nepořádek u autobusové zastávky Gercenova – směr Jižní město, tak i v celém okolí.

Dále pod zastávkou je původní betonová plocha od stánku prodejny tabáku.

Je zde dotaz, zda na tomto místě bude postaven jiný stánek, v případě že nebude, tak betonovou plochu nechat odstranit, protože je nebezpečí úrazu a hyzdí to okolí.

5. Oprava chodníku na Veronském náměstí mezi školou a prodejnou Albert – písemný dotaz od pana Havla.

Chodník využívají především obyvatelé z Rezlerovy ulice a Janovské při cestě na nákup a děti do školy. Chodník střídají pásy pevného povrchu a pásy s bahnem a pískem. Dle katastru nemovitostí je vlastníkem chodníku na parcele soukromá osoba.

Občané žádají dořešení problému s majitelem, aby byla provedena potřebná oprava

6. R ů z n é

Pan Havel: změny územního plánu – Hlasatel – únor 2015, str. 6 -7.
U jednotlivých zakreslených částí, zda by bylo možno na mapě vyznačit ulice, aby se vědělo o jakou oblast jde.

Pan Smečenský: U Intersparu ve Švehlově ulici a v ulici Livornská umístit zastřešení na autobusové zastávce MHD – požadavek obyvatel.

Z ulice Hornoměcholupská, autobusová zastávka Janovská, směrem k DPS umístit za parkovištěm aut lavičku, pro staré lidi je od zastávky do DPS bez odpočinku daleko.

U Botiče (pod školou Kozinova a naučnou stezkou) se staví rodinné domky. Vždyť 50 m od potoka je již zátopová oblast – kdo dal povolení k výstavbě?

Na Košíku – Chudenická ulice je park. Obyvatelé domů si vyšlapali zkratku přes park k autobusové zastávce. Je možno přes toto místo dát zatravňovací dlaždice, které nebudou bránit při sečení trávy? Tímto by bylo zabráněno dalšímu poškozování parku.

Pan Toman: Byla by možnost jednání ÚMČ Praha 15 s plaveckým stadionem Hostivař (Karlova Univerzita) ve věci slev na vstup do bazénu pro seniory a i o úpravě návštěvní doby 1x týdně, nebo 2x týdně.
Senioři Prahy 11 mají upravenou návštěvní dobu a slevy v nově zřízeném bazénu.

 

Plán zasedání komise do konce 1. pololetí 2015

8. dubna 2015                       16. 30 hod. kancelář č. 210 – 2. patro

6. května 2015                       16. 30 hod. zasedací místnost 7. patro

17. června 2015                      16. 30 hod. zasedací místnost 2. patro

           

Jednání komise ukončeno v 18 hodin.

Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník komise

Originál ověřil:  Oldřich Slavata – předseda komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory