Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 28 z jednání Komise pro seniory ze dne 25.4.2018

                                      Z á p i s  č. 28

            z jednání Komise pro seniory ze dne 25. 4. 2018

Začátek jednání: 16, 00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 8 členů          1člen písemně omluven

Program:

1. Zahájení jednání

2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.

3. Nové náměty k jednání

4 Různé

 

1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:

Jednotlivé připomínky a návrhy jsou vždy konzultovány s příslušnými odpovědnými pracovníky úřadu.

 

Z minulých zápisů zůstalo k jednání následující:

                                  

p. Topolová – vývěsní skříňky – na základě daných pravidel, které byly schváleny RMČ Prahy 15 a zveřejněny v minulém zápise, umísťování materiálů je již bezproblémové.

p. Smečenský – na Groši - ulice Švehlova, směrem k Horkám (vedle je benzinová pumpa a začátek hřiště), pod silnicí dlouhou dobu uniká velké množství páry. Okolo jsou udělané zábrany, aby k tomu nebyl přístup.

p. Havel – vedoucí odboru dopravy – jedná se o havárii na teplovodním přivaděči. V zimním období by oprava znamenala odstávku ústředního topení. Oprava je plánovaná na letní období. Odběratelé tepla únik neplatí. Bližší informace: Termonova  a. s., p. Abtová – telefon 739 347 158.                        

p. Smečenský- na teplovodním přivaděči vlivem pěkného počasí došlo k odstranění zábran a práce denně pokračují.

 

 

p. Hradecký – rozbitý chodník v ulici Pod stanicí v Hostivaři ( o této situaci byla informace v zápise v říjnu minulého roku). Pan Hradecký je v současné době v kontaktu s místostarostou p. Duckem, sešli se na místě samém a byl dán příslib, že zjistí všechny možnosti k řešení.

Nové náměty k jednání

p. Slavata – informace pro odbor Životního prostředí. Nepořádek na Veronském náměstí - v pátek v poledne plné koše odpadu a v pondělí dopoledne ještě větší nepořádek. Uklízeno je až v pondělí odpoledne.

p.Mgr. Venclíkováved.OŽP- odpadkové koše jsou vyváženy 3x týdně, v pondělí, ve středu a v pátek, úklid ploch zeleně je prováděn 1x týdně, a to v pondělí. K uvedené situaci zpětně nemohu sdělit podrobnosti, je možné, že vývoz košů byl proveden v pátek odpoledne, během krásného a slunného víkendu byly koše opět zcela naplněny a pondělní vývoz byl proveden odpoledne, lokalita Veronského náměstí je značně vytížena a množství lidí zde vytváří také odpovídající množství odpadků.

p. Slavata - navíc, bývalá úklidová firma, nejenže své odpadky neodváží na skládku, ale sypou je do kontejnerů na sídlišti, pak ještě přes noc blokují parkoviště svými 3 velkými firemními dodávkami.

p. Mgr. Venclíková - jedná se zřejmě o firmu Augias LP, s.r.o., která sídlí na adrese Milánská 417, tato firma nepracuje pro MČ Praha 15.

p. Šímová – stanice Řepčická – vylepšený přechod pro chodce z hlediska bezpečnosti. Jak dlouho práce potrvají?

p. Havel – vedouci OD- jedná se o akciZklidnění ulice Hornoměcholupská“ I. etapa- přechod Golfová. Omezení provozu je Odborem dopravy MČ Praha 15 povoleno do 10. 6. 2018

p. MVDr. Kuna – nejsou vyřešené další dvě lavičky před DPS.

p. Mgr. Venclíková - v tuto chvíli jsme již s dalšími lavičkami do lokality okolí DPS nepočítali, protože před loni na požadavek komise jsme dali dvě lavičky od zastávky Janovská směrem k DPS, na jaře jsme podél cesty směrem k Veronskému náměstí dali další čtyři lavičky a další lavičky jsou u parku seniorů. Pokud tento požadavek trvá, prosím o bližší specifikaci umístění nových laviček, nejlépe zákresem do mapy.

 

Různé:

p. Topolová – v minulém roce se jednalo o přístřešcích u autobusových zastávek. Přístřešek na zastávce Livornská – nákres na chodníku, což značí, že by se na přístřešku mělo asi v nejbližší době pracovat.

p. Havel – vedoucí OD – dle příslibu fy. ROPID mají být v roce 2018 osazeny přístřešky v obou směrech na zastávce „Livornská“ – ulice Milánská. Přesný termín nám není znám.

p. Topolová - Pošta v Albertu – i když na novou poštu se čekalo delší dobu, tak problémy které byly, vyvážila moderní pošta s rychlou obsluhou.

p. Slavata a p, Smečenský – u Spolkového domu byly umístěny dvě nové lavičky, za což děkují.

 

Informace- pozitivní změny v MHD na Praze 15 (s platností od 4. 3. 2018)

  • Školní linka 254 – přímé spojení Košíku a Horních Měcholup. Autobusová linka jezdí pouze ve dnech školního vyučování a dojednán byl se společnosti ROPID vzhledem k jejich problémům pouze jeden spoj denně. Přesto obyvatelé Košíku a Hostivaře mohou tento spoj využít jako přímé spojení s radnicí MČ Praha 15.
  • Autobusová linka 177 – společnost ROPID zkrátila intervaly v době od 8.30 – 9.30 hodin a tato změna přinesla čtyři vložené linky, které zvýšily komfort cestování obyvatel sídliště na Košíku.

 

Schválil: Oldřich Slavata – předseda

Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník

 

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory