Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Zápis č. 31 z jednání Komise pro seniory ze dne 26.9.2018

Začátek jednání: v 15, 30 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře

Přítomno: 7 členů          1 člen omluven- nemoc

Program:

1. Zahájení jednání

2. Projednání odpovědí k jednotlivým připomínkám a dotazům.

3. Různé

 

1. Předseda pan Oldřich Slavata zahájil zasedání komise. Komise pro seniory byla v tomto volebním období nově ustanovena. Členové komise přicházeli se svými náměty týkajícími se všech oblastí v MČ Praha 15. Jednotlivé dotazy byly konzultovány s příslušnými odpovědnými vedoucími úřadu MČ Praha 15, následně sděleny členům komise prostřednictvím jednotlivých zápisů a ještě projednané následně na komisích. Jednotlivým odpovědným vedoucím pracovníkům patří poděkování za jejich účast při řešení dotazů a připomínek členů komise.

2. Projednání odpovědí k jednotlivým dotazům a připomínkám:

Jednotlivé připomínky a návrhy  byly odpovědnými pracovníky úřadu ze všech zápisů zodpovězeny, dva případy se přesouvají  k realizaci do příštího roku  (viz. 30. Zápis z Komise pro seniory ze dne 29. 8. 2018) chodník v ulici Pod stanici v Hostivaři a druhý chodník k zastávce Chudenická.

 

Dodatek k zápisu č. 30:

  • Do projektu TAXÍK MAXÍK – jedná se o dar speciálně upraveného automobilu (prosinec 2018), který má sloužit seniorům a hendikepovaným občanům, provoz začne v lednu 2019.
  • Hlasatel – byl předložen kontrolní list ze dne 5. 9. 2018 týkající se jednotlivých domů a ulic, v doručování tohoto zpravodaje. Kontroly se zúčastnily p. Radka Bendová – zástupce České pošty a p. Michaela Mrázková – zástupce úřadu MČ Praha 15. Kontrola byla provedena jak v domech v Horních Měcholupech, tak v Hostivaři a bylo zjištěno pouze ve 4 případech, kdy nebyl Hlasatel doručen.

Různé:

Byly zpracovány darovací smlouvy za činnost v komisi vč. testu potencionálu zveřejnění, podepsány a předány právnímu oddělení.

V závěru této komise bylo tlumočeno všem přítomným poděkování pana    starosty Wenzla za činnost v průběhu čtyř let existence této komise s    přáním zdraví a omluvou, že z pracovních důvodů se osobně   nemohl zúčastnit.

 

        Schválil: Oldřich Slavata – předseda

        Zapsala: Jaroslava Kombercová - tajemník

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro seniory