Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise pro výběr uchazečů
do domu s pečovatelskou službou
 Předseda:  Michal Fischer
 Členové:  PhDr. Monika Válková
   Ilona Záhorská
   Bc. Soňa Miklová
   Pavel Pešek
 Tajemnice:  Zuzana Vencovská