Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Záznam z jednání Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou ze dne 25.2.2019

Komise zasedala od 13.00 do 14.00 hod.

Přítomni : p. Michal Fischer, p. Pavel Pešek, PhDr. Monika Válková, p. Ilona Záhorská, Bc. Soňa Miklová

P r o g r a m

1.      Zahájení

         Neveřejná část programu

2.      Schválení návrhů ke čtyřem  volným bytům o velikosti 1.0

1. Jednání zahájil pan Michal Fischer přivítáním přítomných.

Byly projednány předložené návrhy vyplývající ze sociálního šetření a ze sociální práce s žadateli o umístění do DPS. Bylo konstatováno, že žadatelé splňují podmínky ke schválení návrhů k volným bytům včetně Pravidel pro přidělování bytů do DPS.

2. Schválení návrhů na přidělení čtyř bytových jednotek včetně náhradníků:

Byt č. 1

Hlasování :      pro:  5                       proti:    0                zdržel se:        0

Byt č. 2

Hlasování :      pro:  5                       proti:    0                zdržel se:        0

Byt č. 3

Hlasování :      pro:  5                       proti:    0                zdržel se:        0

Byt č. 4

Hlasování :      pro:  5                       proti:    0                zdržel se:        0

 

Komise vybrala jednoho náhradníka pro případ, že by některý z vybraných uchazečů byt odmítl.

 

Schválil : Michal Fischer – předseda komise
Zapsala : Zuzana Vencovská – tajemník komise

Autor článku: oit@praha15.cz Komise pro výběr uchazečů do Domu s pečovatelskou službou