Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Komise majetková  Předseda:  Michal Frauenterka
 Místopředseda:  Václav Bílek
 Členové:  Ing. Radka Daníčková
   Milan Ducko
   David Hájek
   Bc. Filip Meluzín, MBA
   Ing. Petr Neumann
   Ing. Ladislav Linek
   Petr Bernat
 Tajemnice:  Ing. Věra Procházková