Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

Pozvánka na 1. zasedání Komise majetkové

Pozvánka

na 1. zasedání Komise majetkové Rady MČ Praha 15,

které se koná dne 14. ledna 2019 od 16:30 hodin

 

místo konání: kancelář č. 512, 5. patro, budova Úřadu Městské části Praha 15,
                     Boloňská 478/1, Praha 10

 

Program jednání:

   1) Informace k aktuálnímu stavu
   2) Diskuse k rozsahu úprav Zásad pro hospodaření s majetkem MČ Praha 15
   3) Informace o aktuálních investičních akcích
   4) Svěření a odsvěření majetku - aktualizace


Podklady k bodům budou připraveny k jednání komise.

 


                                                                                                                                                                                     Frauenterka Michal

                                                                                                                                                                                předseda Komise majetkové

Autor článku: oit@praha15.cz Komise majetková