Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Jednací řád Rady MČ Praha 15 byl schválen usnesením č. R-121 ze dne 23.1.2019 (PDF, 47 kB), příloha (PDF, 219 kB)