Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Termíny jednání v roce 2019

Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15

leden 9., 23.
únor 6., 20.
březen 6., 20.
duben 3., 17., 30.
květen 15., 29.
červen 12., 26.
červenec 17.
srpen 7., 28.
září 11., 25.
říjen 9., 23.
listopad 6., 20.
prosinec 4., 18.


Jednání se budou konat zpravidla ve středu od 10 hodin v zasedací místnosti v 7. p. ÚMČ Praha 15 a jsou neveřejná.