Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

12. RMČ ze dne 12.6.2002

R-1682 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. zemního podlaží - Boloňská 310, Praha 10 - ODS - oblastní sdružení
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1683 Změna doby nájmu NP - Špicar Milan, Janovská 399, Praha 10 - úprava smlouvy

R-1684 Kontrola v příspěvkové organizaci CSOP, Janovská 468, Praha 10

R-1685 Zakončení školního roku 2001/2002 a zahájení školního roku 2002/2003

R-1686 Prominutí poplatků z prodlení u jedné žádosti

R-1688 Schválení Smlouvy o poskytnutí daru a Dohody o vrácení daru s vítězným uchazečem výběrového řízení „Loučimská - byty 1“

R-1689 Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění mezinárodního fotbalového turnaje

R-1690 Změna smluvní strany ve smlouvě budoucí nájemní

R-1691 Objednávka projekčních prací - akce školství
Materiál byl stažen z programu jednání.
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 52,95kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno