Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

16. RMČ ze dne 28.8.2002

R-1634 Záměr obsazení volného bytu v objektu Záveská 872, Praha 10

R-1771 KC Varta - Dodatek k č.1 k nájemní smlouvě

R-1772 Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za I. pololetí
roku 2002

R-1773 Písemný souhlas pronajímatele - Golfová 910 - rozšíření využití
Na žádost předkladatele bude materiál předložen na příštím jednání RMČ
1.9.2002.

R-1774 Vyhodnocení plánu oprav a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na
komunikacích ve správním území MČ Praha 15 za I. pololetí 2002

R-1775 Rozpočtová opatření

R-1776 Pronájem zahrádek, pozemků pod garážemi a garáží v ulici Hostišovská

R-1777 Pronájem bytu č.6, Hostivařská 204, Praha 10 vybranému uchazeči

R-1778 Záměr obsazení volného bytu v objektu Hostišovská 735, Praha 10

R-1779 Vypsání výběrového řízení na akci U Továren 663

R-1780 Dohoda o výměně bytů mezi paní Alicí Černou Dolnoměcholupská 217/8, Praha
10 a paní Jarmilou Ševčíkovou, Vršovická 1461/64, Praha 10

R-1781 Fakturace servisních činností za červenec 2002

R-1782 Poskytnutí finanční podpory p. Martinu Štěpánkovi v rámci poskytování podpory
osobám, které byly postiženy záplavami

R-1783 Žádost o uzavření splátkové dohody Dolnoměcholupská 217, Praha 10, byt č.7

R-1784 Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení akce Výměna lodžiemi nechráněných
oken západní části budov ÚMČ Praha 15 dle mat. RMČ R-1753 a vypsání nového
výběrového řízení

R-1785 2. etapa privatizace bytového fondu MČ Praha 15 kupní smlouva - Milánská 461
- 463, Praha 10
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 89,25kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno