Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

17. RMČ ze dne 11.9.2002

-1773 Písemný souhlas pronajímatele - Golfová 910 - rozšíření využití
Materiál byl stažen z programu jednání.

R-1786 Žádost o změnu nájemce prostorů ve II. NP Tesaříkova 1027 - EDUCON -
předložení návrhu smlouvy o nájmu

R-1787 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce MŠ Libkovská -
zateplení objektu

R-1788 Zrušení komise rady MČ Praha 15 - Komise k projednávání přestupků

R-1789 Dodatek č.1 ke smlouvě o dodání díla č. 330/2002 na zajištění akce Vartování I

R-1790 Souhlas s proplacením faktury za odstranění havárie trafostanice firmě Mahrla,
spol. s r. o.

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 51,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno