Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

19. RMČ ze dne 9.10.2002

R-1814 Návrh na pronájem volné stavby nebytového prostoru před dokončením -
Neapolská 328, Praha 10 - Žaneta Kasslová - kadeřnictví - smlouva o uzavření
budoucí nájemní smlouvy

R-1815 Návrh na pronájem volného nebytového prostoru - Hostivařská 204, Praha 10 - 2
nabídky - smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy

R-1816 Projednání pronájmu části nemovitosti a předložení smlouvy - část II. nadzemního
podlaží - Boloňská 310, Praha 10

R-1817 Rozpočtová opatření

R-1818 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 7, U továren 663, Praha 10

R-1820 Žádost o uzavření splátkové dohody - byt č. 27, Janovská 367, Praha 10

R-1821 Prodej a pronájem pozemků pro České dráhy s.o.

R-1822 Pronájem bytu č.4, Dolnoměcholupská 215, Praha 10, vybranému uchazeči

R-1823 Předložení dodatku č. 1 smlouvy o nájmu č. 333/2002 - část II. nadzemního
podlaží - Boloňská 310, Praha 10

R-1824 Vyhodnocení VŘ „Byt Záveská 872“

R-1825 Vyhodnocení VŘ „Byt Hostišovská 735“

R-1826 Organizační řád ÚMČ Praha 15

R-1827 Vybudování lávky nad tratí ČD mezi ulicemi Pražská a Za drahou, Praha 10

R-1828 Opatření k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole MČ Praha 15 -
Realizační směrnice, Kontrolní řád

R-1829 Odejmutí oprávnění hospodařit se svěřeným objektem ZUŠ Trhanovské nám. 8,
Praha 10

R-1830 Tesaříkova 1027 a Janovská 371 - dlužné poplatky za užívání stejného budoucího
nájemce

R-1831 Souhrnná zpráva o průběhu povodně 12. - 14.8.2002 na VT Botič

R-1832 Záměr obsazení nově budovaných bytů v objektu Boloňská 312, Praha 10

R-1833 Sídlo společnosti „Bytové družstvo Domek“

R-1834 Finanční dar - přímá pomoc pro osobu postiženou povodněmi

R-1835 Souhlas s výstavbou komplexu bytových budov včetně souvisejících sítí
technického vybavení a příjezdové komunikace - Bytový areál u Hostivařské
přehrady při ul. Nad Přehradou, k.ú. Horní Měcholupy

R-1836 Finanční dar MČ Praha 15 na zmírnění následků povodní od G.P.C.A., asociace z
anglického Harlow
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 132,69kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno