Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

2. mimořádná RMČ ze dne 3.7.2002

R-1732 Stanovisko MČ Praha 15 k podanému podnětu ke změně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, týkající se pozemku p. č. 538/7, 539/29, 539/30 vše v k.ú. Horní Měcholupy

R-1733 Schválení smlouvy o poskytnutí daru a Dohody o vrácení daru s vítěznou uchazečkou výběrového řízení „Loučimská - byty I“

R-1734 Stanovisko k pronájmu části pozemku p. č. 1818/150 v k.ú. Hostivař za účelem vybudování parkoviště

R-1735 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni

R-1736 Stanovisko k předložené studii záměru rekonstrukce a dostavby areálu Dolejšího
mlýna v Praze 10 - Hostivaři
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2002

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 48,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno