Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

39. RMČ ze dne 23.6.2004

674 Periodické hodnocení ředitelky ZŠ Nad Přehradou Mgr. A. Běhunkové

675 Zakončení školního roku 2003/2004 a zahájení školního roku 2004/2005

676 Zpráva o obsahu došlých stížností a petic, které patří do působnosti ÚMČ Praha 15 za I. pololetí 2004

677 Stanovisko ke změně účelu nájmu pozemku parc. č. 1190 v k.ú. Hostivař

678 Dodatek k Organizačnímu řádu č. 3

679 Rozpočtová opatření

680 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1818/153 a 1818/171 v k.ú. Hostivař za účelem uložení napájecích kabelů světelného signalizačního zařízení

681 Předložení návrhu nájemní smlouvy o nájmu nemovitosti, domu ul. Tesaříkova č.p. 1028/4 se zastavěnou parcelou parc. č. 1018/93 a pozemek parc. č. 181/92 v ul. Tesaříkova, Praha 10

682 Předložení návrhu smlouvy o výpůjčce movitého majetku

683 Mimořádné odměny zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
Praha 15 za I. pololetí 2004

684 Hospodářský výsledek MČ Praha 15 za rok 2003 ve schvalovacím řízení

685 Odvolání a jmenování člena Komise územního rozvoje a životního prostředí RMČ

686 Stanovení oddávajícího z členů Zastupitelstva MČ Praha 15
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 73,40kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno