Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

42. RMČ ze dne 25.8.2004

664 Návrh na poskytnutí 1 místa na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430, Praha 10

715 Vývoj stavu neplatičů z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15

716 Písemný souhlas pronajímatele - Ošetřovatelské centrum Tereza, Tesaříkova 1028, Praha 10 - podnájem 2 místností

717 Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Livornská 438 - 441, Praha 10

718 Smlouva o smlouvě budoucí o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Štěrboholská 430/30, Praha 10

719 Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 2362 v k.ú. Hostivař za pozemky parc. č. 742 a 743 v k.ú. Hodkovičky

720 Výkup pozemků za účelem zřízení veřejné komunikace U Košíku - 3. část

721 Prodej objektů Dolnoměcholupská čp. 215 a Dolnoměcholupská čp. 217, Praha 10

722 Stanovisko k postupu ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 2399 v k.ú. Hostivař

723 Zpráva o činnosti CSOP MČ Praha 15

724 Dodatek č. 1 smlouvy č. 486 o provozování kontejnerového stanoviště

725 Korekce záměru rekonstrukce a dostavby areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař a navazujících sportovišť
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 78,43kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno