Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

43. RMČ ze dne 8.9.2004

652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce „Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař“

726 Přechod nájmu obecního bytu č. 1, vel 2+1, Herbenova 723/24, Praha 10, po úmrtí nájemce

727 Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl. m. Prahy

728 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 446 v k.ú. Hostivař

729 Návrh na poskytnutí 3 uvolněných ubytovacích jednotek na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430/34, Praha 10

730 Písemný souhlas pronajímatele s podnájmem – kadeřnictví a pedikúra, Janovská 486, Praha 10

731 Vyhodnocení plánu oprav a investic na komunikacích MČ Praha 15 a na komunikacích ve správním území ÚMČ Praha 15 za I. pololetí 2004 a plán na rok 2004

732 Poskytnutí finančního příspěvku Ondřeji Kérimu - žáku ZŠ Nad Přehradou

733 Služební cesta - Harlow 23. - 26.9.2004

734 Odvolání a jmenování člena Komise územního rozvoje a životního prostředí
Materiál byl stažen z programu.
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 68,63kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno