Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

44. RMČ ze dne 22.9.2004

735 Záměr prodeje pozemků parc. č. 467 a 468 v k.ú. Hostivař

736 Uzavření nových smluv

737 Zpracování projektové dokumentace nástavby objektu Hornoměcholupská čp. 300

738 Smlouvy o výpůjčce k pozemkům pro zřízení veřejné komunikace U Košíku

739 Poskytnutí nenárokového sociálního příspěvku z prostředků RMČ
Jednání k tomuto bodu bylo přerušeno.

740 TV signál, Herbenova ul.

741 Písemný souhlas pronajímatele - Janovská 486, Praha 10 - rozšířené využití

742 Poskytnutí slevy z nájemného z bytu podle § 698 občanského zákoníku - Le Chien, Štěrboholská 430/30, Praha 10

743 Zpracování prováděcí projektové dokumentace rekonstrukce a nástaveb objektů Herbenova čp. 725 a 726

744 Výjimky z počtu dětí ve třídách

745 Odvolání a jmenování člena Komise územního rozvoje a životního prostředí

746 Rozpočtová opatření

747 Harmonogram hlavních úkolů k organizačně technickému zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu ČR

748 Pronájem bytu v Ravennské 320, Praha 10, vybranému uchazeči

749 Zřízení věcného břemene na provoz optického kabelu

750 Schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22.2.1999, lékárna DPS

751 Návrh na změnu finančních normativů a a na úpravu cen stravy ve stravovacím provozu v CSOP Praha 15

752 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 820/04

753 Smlouva o stravování důchodců v rámci sociálního fondu obce

754 Služební cesta - Brusel - 4. - 5.10.2004

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 100,41kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno