Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

45. RMČ ze dne 6.10.2004

755 Výjimka z počtu dětí ve třídě a školní družině v ZŠ Hornoměcholupská

756 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 710/03, uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou Lubomír Španihel - IRIS

757 Dodavatel akce „Úprava dopravního režimu v Horních Měcholupech“

758 Obnova herních prvků na území MČ Praha 15

759 Změna smlouvy o umístění nápojového automatu

760 Revokace části usnesení č.R-727 ze dne 8.9.2004 - Návrh na poskytnutí 6 bytů z výstavby hl.m.Prahy
Návrh na poskytnutí 1 bytu o vel. 2+1

761 Výkup pozemku parc. č. 2414/4 v k.ú. Hostivař za účelem scelení vlastnictví MČ Praha 15

762 Udělení četstných občanství MČ Praha 15
 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 57,15kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno