Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

46. RMČ ze dne 20.10.2004

628 Schválení změny nájemce bytu č. 5, Herbenova 722/74, Praha 10

763 Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor, stravovací jednotka v RZ Hostivař - prominutí platby nájemného

764 Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2539/6 a 2540/23 v k.ú. Hostivař

765 Stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 205 za část pozemku parc. č. 21 v k.ú. Hostivař

766 Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2416/74 v k.ú. Hostivař

767 Smlouva o postoupení pohledávek váznoucích MČ Praha 15 v privatizovaném domě Milánská 461 až 463, Praha 10

768 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci

769 Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění „Rekonstrukce a výstavba sportovišť MČ Praha 15“

770 Nabytí id. polovin pozemků parc. č. 523/593 a 523/591, k.ú. Horní Měcholupy, od
BD Janovská 369, 370, 371

771 Výkon technického dozoru v rámci provádění investičních akcí - areál sportovních a volnočasových aktivit Hostivař

772 Objednávka výstavby dětského hřiště v areálu sportovních a volnočasových
aktivit Hostivař

773 Havárie vodovodní přípojky pro budovu Úřadu MČ Praha 15

774 Rozšíření počtu mobilních telefonů

775 Návrh na poskytnutí 1 bytu z výstavby hl.m.Prahy

776 Stanovení oddávajícího z členů Zastupitelstva MČ Praha 15

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 84,68kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno