Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

49. RMČ ze dne 1.12.2004

799 Rozpočtová opatření

807 Pozemková směna mezi MČ Praha 15 a soukromými vlastníky v k.ú. Horní
Měcholupy za účelem oboustranného scelení vlastnictví

808 Žádost o finanční příspěvek na činnost ZO - ČSCH Hostivař

809 Prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v CSOP Praha 15

810 Vyhodnocení VŘ „Byty Kobylákova čp. 745 a 746“

811 Smlouva o vzájemném započtení pohledávek mezi MČ Praha 15 a sdružením „Člověk zpět k Člověku“

812 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 15 a Pražská energetika, a.s. - sportovní areál Hostivař

813 Vyřazení opotřebené, zastaralé a nepoužitelné výpočetní techniky

814 Návrh na poskytnutí 2 uvolněných ubytovacích jednotek na ubytovně MČ Praha 15, Štěrboholská 430/34, Praha 10

815 Návrh na přijetí žádosti o byt slečny Petry Kočkové a její zařazení do evidence žadatelů

816 Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 15 k 31.12.2004

817 Revokace usnesení R-237 ze dne 11.6.2003 a R-344 ze dne 10.9.2003
Prodej nemovitostí v rámci 2. etapy privatizace: Janovská 366 ~ 368 a Janovská
369 ~ 371, Praha 10

818 Obnova oplocení hřiště na p. č. 523/82 k.ú. Horní Měcholupy

819 Smlouva o nájmu veřejného osvětlení a nákup vánoční výzdoby

 

Autor článku: oit@prahas15.cz Usnesení 2004

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 111,03kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno