Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

4. mimořádná RMČ ze dne 26.11.2008

R-861    Revokace usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z - 64 ze dne 10.9.2008
              Prodej pozemků parc. č. 1818/92, 1818/93 a budovy čp. 1028 v k. ú. Hostivař

 
R-879    Revokace usnesení RMČ č. R – 856 ze dne 19.11.2008.
              Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy – koncept – 1. čtení – správní
              území Městské části Praha 15, katastrální území Hostivař a Horní Měcholupy + širší
              vztahy – připomínky   pro zpracovatele ÚPn –  Útvar rozvoje měst

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 39,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno