Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

44. RMČ ze dne 10.9.2008

R-720 Schválení smlouvy o nájmu nemovitosti – části  pozemku parc. č. 1080/2 v k. ú. Hostivař

R-726 Přechod nájmu obecního bytu č. 1, vel. 2+1, Herbenova 712/51, Praha 10 po úmrtí nájemce

R-727 Přechod  nájmu obecního bytu č. 1, vel. 2+1, Herbenova 719/80, Praha 10 po úmrtí nájemce

R-728 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu č.3, Livornská 422, Praha 10

R-729 Nájem bytu bytu  č. 5 , Milánská 451, Praha 10
 
R-730 Nabídkové řízení na obsazení volných bytů

R-731 Žádost o uzavření splátkové dohody - Milánská 451, byt č. 54 a Milánská 418, byt č. 12, Praha 10

R-732  Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Dokončení rekonstrukce MŠ Parmská 389“

R-733  Přechod nájmu obecního bytu  č. 3, vel. 2+1, Hostišovská 734/13, Praha 10  po úmrtí nájemce- žádost o přehodnocení

R-734 Objednávka projektové dokumentace akce „Vodovod a kanalizace v ul. Na Plískavě“

R-735 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Křimická

R-736 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Nad Přehradou

R-737 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Veronské náměstí

R-738 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Hostivař

R-739 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Hornoměcholupská

R-740 Návrh na poskytnutí 5 bytů z  výstavby hl. m. Prahy

R-741 Dohoda o  výměně  bytů – Livornská 424, Praha 10 – byt č. 12      

R-742 Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Hostivař

R-743 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1367/07

R-744 Smlouvy o nájmu bytů zvláštního určení v objektu Janovská 486

R-745 Schválení znění smlouvy na provedení procesního, organizačního a personálního auditu na ÚMČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2008

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 102,04kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno