Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

1. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 19.11.2014

Přehled usnesení

R-1 Záležitosti související s občanskými obřady Obsah
usnesení

(PDF, 103 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 14 kB)
R-2 Advent 2014 v Praze 15   Obsah
usnesení

(PDF, 76 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 15 kB)
R-3 Rozpočtová opatření Obsah
usnesení

(PDF, 89 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 18 kB)
R-4 Rozpočtové provizorium na rok 2015 Obsah
usnesení

(PDF, 78 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 27 kB)
R-5 Rozbor hospodaření MČ Praha 15 hlavní a hospodářské
činnosti k 30.9.2014
Obsah
usnesení

(PDF, 82 kB)
 
R-6 Žádost  o  prominutí 50 % z celkové částky poplatků
z prodlení a úroků
Obsah
usnesení

(PDF, 91 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 16 kB)
R-7 Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody  Obsah
usnesení

(PDF, 83 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 27 kB)
R-8 Kompetence starosty a zástupců starosty Obsah usnesení
(PDF, 88 kB)
 
R-9 Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva
MČ Praha 15 do konce roku 2014
Obsah usnesení
(PDF, 102 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 13 kB)
R-10 Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků
MČ Praha 15 k 31.12.2014
Obsah usnesení
(PDF, 143 kB)
 
R-15 Pravidla pro přípravu a vyhotovení písemných materiálů
pro jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 79 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 22 kB)
R-16 Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory
- garážové stání v bytových domech na Veronském náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah
usnesení
včetně přílohy

(PDF, 138 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 16 kB)
R-17 Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů
v bytových domech    Veronském náměstí 586 - 598,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah
usnesení
včetně přílohy

(PDF, 105 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 16 kB)
R-18 Žádost o souhlas MČ Prahy 15 s provedením plynofikace
kuchyňské provozovny  v NP Veronské nám. 590,
Praha 15 – restaurace Galileo  
Obsah
usnesení

(PDF, 83 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 16 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014