Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

2. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 26.11.2014

Přehled usnesení

R-21 Návrh programu jednání 2. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 15 dne 10.12.2014
Obsah
usnesení
včetně přílohy

(PDF, 33 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 13 kB)
R-22 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 Obsah
usnesení

(PDF, 32 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 14 kB)
R-23 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 Obsah
usnesení

(PDF, 33 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 14 kB)
R-24 Složení Povodňové komise MČ Praha 15 Obsah
usnesení

(PDF, 31 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 14 kB)
R-25 K  návrhu „Podmínek  pro využití veřejných prostranství
za účelem stánkového prodeje zboží na majetku
ve vlastnictví/svěřené správě MČ Praha 15“
Obsah
usnesení

(PDF, 51 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 26 kB)
R-26 Objednávka pokosení parkového trávníku se sběrem listí Obsah
usnesení

(PDF, 31 kB)
Důvodová
zpráva

(PDF, 16 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014