Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

3. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 3.12.2014

Přehled usnesení

R-13 Redakční rada měsíčníku Hlasatel Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 39 kB)
R-19 Zřízení komisí Rady MČ Praha 15 Obsah usnesení
(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 40 kB)
R-27 Smlouva  č.: 10031/110/14,  o nájmu hrobového místa uzavřená
podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mezi
Správou pražských hřbitovů a MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 34 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-28 Žádost  o  uzavření  splátkové  dohody Obsah usnesení
(PDF, 31 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 28 kB)
R-29 Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku
svěřeném MČ Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-34 Návrh harmonogramu jednání RMČ a ZMČ na první pololetí
roku 2015
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 21 kB)
R-35 Uzavření  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení služebnosti
inženýrské sítě na části pozemku  parc. č. 523/265,
k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 26 kB)
R-36

Smlouva o  nájmu části  pozemků parc.  č. 1076/4 a 1076/5, vše
k. ú. Hostivař
Dohoda o ukončení nájmu nemovitosti  č. 400/2002

Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 24 kB)
R-37 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě
č. p. ***, ******** ***, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
(PDF, 32 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-38 Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů  v bytových
domech na Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 56 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 25 kB)
R-39 Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory
– garážové stání v bytových domech na Veronském náměstí
586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy
Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 39 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
R-40 Návrh na odpis pohledávek Obsah usnesení
(PDF, 24 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)
R-41 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 15 a Redakční rady Hlasatele Obsah usnesení
včetně přílohy

(PDF, 40 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 22 kB)
R-42 Návrh na pojmenování ulice v k. ú. Horní Měcholupy Obsah usnesení
(PDF, 30 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 27 kB)
R-43 K  návrhu dalšího postupu ve věci výstavby
„Víceúrovňové parkoviště Milánská 409 - 420“
v Praze 15, Horních Měcholupech
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 29 kB)
R-44 Letní a zimní údržba komunikací a zeleně na území
Městské části Praha 15
Obsah usnesení
(PDF, 33 kB)
Důvodová zpráva
(PDF, 23 kB)

 

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014