Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

78. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 8.1.2014 č. R-1482 až 1529 - 1531

Přehled  usnesení 78. RMČ ze dne 8.1.2014

R-1529   Žádost o prominutí 50 % z celkové částky poplatků z prodlení - byt č. *, ********* ***,  ***** **

R-1530   Rozpočtová opatření

R-1531   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech Veronském náměstí
             586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 110,50kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1531

Velikost souboru: 28,58kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno