Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

81. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 19.2.2014 č. R-1572, 1574 - 1585

Přehled  usnesení 81. RMČ ze dne 19.2.2014

R-1572   Prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva MČ Praha 15

R-1574   Dohoda o režimu předávání datových souborů  k automatizovanému podání
               poštovních poukázek B

R-1575   Záměr  pronájmu 3 nebytových prostor v přízemí domu Milánská č. p. 410 a  411, Praha 10

R-1576   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě
               č. p. ***, ******** ***, k. ú. ***** *********

R-1577   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě
               č. p. ***,  ********  ***, k.ú. ***** *********

R-1578   Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemníkem bytu v bytovém domě
               na ********* ******* ***, k. ú. ***** *********

R-1579   Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemníkem bytu v bytovém domě
               na ********* ******* ***, k. ú. ***** *********

R-1580   Oprava uvolněné bytové jednotky č. 404, Veronské nám. 597, Praha 10
 
R-1581   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
               na Veronském náměstí 586 - 598, k.ú. Horní Měcholupy

R-1582   Schválení smlouvy o výpůjčce – části  pozemku parc. č. 1766/1, k. ú. Hostivař           

R-1583   Revokace usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 346 ze dne 4.8.2011
               Redakční rada měsíčníku Hlasatel

R-1584   Valorizace nájemného z bytů, nebytových  prostor, pozemků, garážových stání a pronajímaných
               prostor v nebytových domech pro rok 2014

R-1585   Memorandum k rozvoji „Východního města“

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 307,51kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1578

Velikost souboru: 28,11kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1579

Velikost souboru: 28,12kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1581

Velikost souboru: 28,24kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno