Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

82. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 5.3.2014 č. R-1586 - 1600

Přehled  usnesení 82. RMČ ze dne 5.3.2014

R-1586   Rozbor hospodaření hlavní a hospodářské činnosti MČ Praha 15 k 31.12.2013

R-1587   Rozpočtová opatření

R-1588   Zpráva o činnosti Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 za rok 2013  

R-1589   Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytový prostor  –  garážové stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k.ú. Horní Měcholupy

R-1590   Příprava a realizace projektů

R-1591   Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha15

R-1592   Dohoda o procentuálním rozdělení tepelné energie a studené vody mezi odběrateli z předávací
             stanice – Pražská teplárenská a.s.

R-1593   Organizační řád CSOP Praha 15

R-1594   Návrh programu jednání 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 26.3.2014

R-1595   Smlouva o nájmu pozemku, parc. č. 1190, k. ú. Hostivař

R-1596   Schválení žádosti o svěření u vybraných pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy v k. ú. Hostivař
             a k. ú. Horní Měcholupy

R-1597   Úprava  smluvních  vztahů  –  byt  č.  *,  ********  ***,  *****  ** a byt č. **, *********  ***, ***** **

R1598   Projekt Logopedická terasa – MŠ Milánská 472, k. ú. Horní Měcholupy

R-1599   Schválení Smlouvy o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě, stezky a  cesty
             na  pozemku parc. č. 561,  k. ú. Horní Měcholupy Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí
             o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2694, k. ú. Hostivař

R-1600   Realizace zakázky malého rozsahu „Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území
             Prahy 15 od 15. 3. 2014 do 29. 2. 2016

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 368,73kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1589

Velikost souboru: 27,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1594

Velikost souboru: 29,00kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1596

Velikost souboru: 20,06kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno