Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

85. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 16.4.2014 č. R-1641, 1650 - 1672

Přehled  usnesení 85. RMČ ze dne 16.4.2014

R-1641   Návrh na pojmenování nově vzniklých ulic  v k. ú. Horní Měcholupy

R-1650   Příprava a realizace projektů

R-1651   Letní údržba komunikací a komunikační zeleně na území MČ Praha 15 (k. ú. Horní Měcholupy
             a k. ú. Hostivař) pro období 1.5. - 31.8.2014
 
R-1652   Vyřazení movitého majetku

R-1654   Smlouva o nájmu bytu č. *, vel. ***, ********* ***/**, ***** **

R-1655   Smlouva o  nájmu  pozemku, parc. č. 1076/6, k. ú. Hostivař, Hostišovská č. p. 737
 
R-1656   Směna pozemků v k. ú. Horní Měcholupy a k. ú. Hostivař

R-1657   Schválení prodeje  konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy
              na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15,
              oprávněným zájemcům

R-1658   Schválení  smlouvy  o výpůjčce – části  pozemků parc. č. 1766/1 a 1762/1, vše  k. ú. Hostivař

R-1659   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
              Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1660   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů  v bytových domech Veronském náměstí
              586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1661   Záměr zřízení přípravných tříd

R-1662   Schválení prodeje konkrétní bytové jednotky v bytovém domě č. p. 410 k. ú. Horní Měcholupy,
              oprávněnému nájemci

R-1663   Úprava smluvního vztahu na správu bytového komplexu Veronské náměstí č. p. 586 – 598,
              k. ú. Horní Měcholupy

R-1664   Změna č. 1 Rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na  rok 2014

R-1665   Úprava smluvních vztahů - ubytovací jednotky č. 13 a  č. 14, obě v objektu Štěrboholská  430/32,
              34, 36 v Praze 10 - Hostivaři  

R-1666   Akademie umění a kultury Prahy 15

R-1667   Záměr pronájmu nebytových prostor – obj. Boloňská 310 a  Livornská  424 až  427,  Praha 10

R-1668   Majetkoprávní zajištění pozemků a realizace projektů – výkup a dohody

R-1669   Stížnost k ERÚ

R-1670   Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného služebnosti inženýrské sítě na  části
              pozemku parc. č. 2413/1 k. ú. Hostivař           

R-1671   Výpověď nájmu nebytového prostoru

R-1672   Rozpočtová opatření

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled usnesení

Velikost souboru: 638,49kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1657

Velikost souboru: 34,17kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1659

Velikost souboru: 27,50kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1660

Velikost souboru: 29,10kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1662

Velikost souboru: 44,81kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno