Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

86. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 30.4.2014 č. R-1673 - 1680

Přehled  usnesení 86. RMČ ze dne 30.4.2014

R-1673   Realizace zakázky malého rozsahu „Údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Prahy 15
             (k. ú. Horní Měcholupy, Hostivař) pro období od 1.5.2014 do 31.8.2014“

R-1674   Rozpočtová opatření

R-1675   Návrh místa pro nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší

R-1676   Příprava a realizace projektů

R-1677   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***,  ******** ******* ***, k. ú. ***************

R-1678   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - Veronské náměstí 594, k. ú. Horní Měcholupy,
             nebytový prostor – garážové stání č. 431

R-1679   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. NAN/58/01/014974/2009 na nebytový prostor č. 901
             v bytovém domě č. p. 588, Veronské náměstí, Praha 10
    
R-1680   Smlouva o budoucím řešení majetkových záležitostí a Dohoda o údržbě a užívání s vlastníkem
             pozemku parc.č. 263/1, k.ú. Hostivař

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 219,86kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno