Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

89. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 11.6.2014 č. R-1722, 1729 - 1744

Přehled  usnesení 89. RMČ ze dne 11.6.2014

R-1722   Úprava Zásad pro majetkoprávní úkony při nakládání s vybraným majetkem MČ Praha 15
             a smlouva o nájmu bytu č. ***, vel. ***, ******** ***. č. p. ***, k. ú. Horní Měcholupy

R-1729   Návrh odměny pro ředitelku CSOP Praha 15

R-1730   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1731   Koncepční rozvaha k aktualizaci příležitostí, možností a záměrů městské části

R-1732   Žádost o prominutí 50 % z celkové částky poplatků z prodlení a úroků - byt č. *,
             ************ ***/**, k. ú. Hostivař

R-1733   Revokace části usnesení rady MČ Praha 15 č.  R - 1362 ze dne 28.8.2013 Schválení prodeje
             konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými domy na území MČ Praha 15
             z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15, oprávněným zájemcům

R-1734   Zakončení školního roku 2013/2014 a zahájení školního roku 2014/2015

R-1735   „Dohoda o ukončení nájmu“  –  jednotky  č. 425/101, 426/101, 427/101 –  nebytové prostory
             umístěné  v obj. č. p. 425, 426, 427, ulice Livornská, k. ú. Horní Měcholupy „Nájemní smlouva“
             – jednotky  č. 424/101, 425/101, 426/101, 427/101 – nebytové  prostory  umístěné  v  obj.  č. p.
             424, 425, 426, 427, ulice  Livornská,  k. ú.  Horní Měcholupy  
 
R-1736   „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“  ******** ***, Praha 10 –  obj. *,
             byt č. ***.* a obj. *, byt č. ***

R-1737   Vyhodnocení  výběrového řízení na pronájem 5 bytů ve svěřené správě MČ Praha 15, prodej
             5 bytů v bytových objektech, vše v Praze 10 - Horních Měcholupech a pronájem 2 bytů v bytovém
             domě U Továren  663 v Praze 10 - Hostivaři

R-1738   „Smlouva o ubytování“ – ubytovací  jednotka  č. **, **, **  –  ubytovna MČ Praha 15,
             ************ ***/**, **, **, Praha 10

R-1739   Smlouva o nájmu bytu -   byt  č. *, ********* ***/**, byt č. *, ********* ***
             a byt č. **, ******** ***, vše  Praha 10
 
R-1740   Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu a podání žalob na zaplacení dlužných částek nájemného
             za pronájem bytů v bytovém komplexu Veronské nám. 586 -598, k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1741   Uzavření  nové  nájemní  smlouvy  s nájemníkem  bytu  v  bytovém  domě Veronském náměstí
             591, k. ú. Horní Měcholupy

R-1742   Grantová řízení v oblasti sportu - vyhodnocení

R-1743   Příprava a realizace projektů

R-1744   Smlouva o nájmu bytu č. *, vel. ***, ********* ***/**,  Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 516,27kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1730

Velikost souboru: 27,31kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1733

Velikost souboru: 26,30kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1740

Velikost souboru: 28,38kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1741

Velikost souboru: 27,42kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1742

Velikost souboru: 18,79kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 2 k R-1742

Velikost souboru: 59,00kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno