Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

90. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 25.6.2014 č. R-1745 - 1760

Přehled  usnesení 90. RMČ ze dne 25.6.2014

R-1745   Rozpočtová opatření

R-1746   Poštovní služby pro MČ Praha 15

R-1747   Revokace části usnesení Rady MČ Praha 15 č. R - 1718 ze dne 28.5.2014   

R-1748   Stanovení ceny za používání bezdrátového náramku v DZU Janovská 486, bezúplatný převod
             náramků CSOP Praha 15

R-1749   Peněžité dary členům JSDH

R-1750   Dohoda o ukončení nájmu – NP, Milánská 451, Praha 10
             Žádost  o  uzavření „Dohody o splátkách“  - NP, Milánská 451, Praha 10
 
R-1751   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
             k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1752   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***,
             k. ú. Horní Měcholupy

R-1753   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1754   Vyřazení movitého majetku

R-1755   Smlouva o nájmu – byt č. **, vel. ****, ******** ***, Praha 10

R-1756   Příprava a realizace projektů

R-1757   Souhlas zřizovatele s přijetím daru příspěvkovou organizací

R-1758   Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor Tenisová 981/10, Praha 10 (Smlouva o nájmu
             nebytových prostor č. 1370/2007) a uzavření „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ části 1. NP
             objektu Tenisová 981/10, Praha 10 mezi MČ Praha 15 a  spol. HeLeMedica, s.r.o.

R-1759   „Smlouva o ubytování“ – ubytovací jednotka č. **, obj. ************
             ***/**, **, **  v Praze 10 - Hostivaři

R-1760   Grantová řízení v oblasti sportu - úprava smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb.

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 430,98kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1753

Velikost souboru: 30,57kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1760

Velikost souboru: 58,13kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno