Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

93. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 13.8.2014 č. R-1813 - 1825

Přehled  usnesení 93. RMČ ze dne 13.8.2014

R-1813   Rozpočtová opatření

R-1814   Rozbor hospodaření MČ Praha 15 hlavní a hospodářské činnosti k 30.6.2014

R-1815   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k.ú. Horní Měcholupy

R-1816   Dohoda o ukončení nájmu bytu č. ***.*, obj. *, ******** ***, Praha 10 Nájemní smlouva
              o nájmu bytu v domě zvláštního určení, byt č. ***.*, obj. *, ********  ***,  Praha 10                

R-1817   „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“  ******** ***, Praha 10 –  obj. *, byt č. ***

R-1818   Ostraha budovy ÚMČ Praha 15

R-1819   Návrh  programu  jednání  25.  zasedání  Zastupitelstva  MČ  Praha  15  dne 10.9.2014

R-1820   Nákup licencí Office 2013

R-1821   Žádost  o  prominutí 50 % z celkové částky poplatků z prodlení a úroků -
             *********** ***, byt č. *, ********* ***, byt č. *, k. ú. Hostivař

R-1822   Programové zajištění „Den Prahy 15“

R-1823A   Zajištění údržby zeleně v září 2014

R-1824   Příprava a realizace projektů

R-1825   Dohoda o ukončení nájmu bytu - byt č. *, ********* ***/**, Praha 10 a byt č. *, *********** ***/**,
             Praha 10. Smlouva  o  nájmu  bytu - byt č. *, ********* ***/**, Praha  10  a byt č. *, *********** ***/**,
             Praha 10.

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 342,59kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1815

Velikost souboru: 27,58kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1819

Velikost souboru: 31,66kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno