Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

94. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 3.9.2014 č. R-1826 - 1852

Přehled  usnesení 94. RMČ ze dne 3.9.2014

R-1826   Rozpočtová opatření

R-1827   Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - Zateplení ZŠ Praha 10 Křimická

R-1828   Příprava a realizace projektů

R-1829   Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem bytu č. **  v bytovém domě  * ******* č. p. ***
             v Praze 10 - Hostivaři
 
R-1830   „Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení“  Janovská  486, Praha 10 –  obj. B,
             byt č. 301.2 a obj. A, byt č. 110
 
R-1831   Návrh na účetní odpis pohledávek  

R-1832   Poskytnutí finančního příspěvku pro tísňovou péči AREÍON Občanského sdružení  Život 90

R-1833   K využití veřejných prostranství a dalších prostor za účelem prezentace politických subjektů

R-1834   Vývoj stavu dlužníků z bytů a nebytových prostor v majetku svěřeném MČ Praha 15

R-1835   Výpověď nájmu bytu

R-1836   Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - byt č. *** v bytovém domě č. p. ***, ******** ***.,
             k. ú. Horní Měcholupy

R-1837   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1838   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech Veronském náměstí
             586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1839   Výpověď nájmu bytu  - ******** ***, byt č. *, k. ú. Horní Měcholupy

R-1840   Vyřazení movitého majetku

R-1841   Nákup IT techniky

R-1842   Prodej části pozemku parc. č. 1371, k. ú. Hostivař

R-1843   Schválení Smlouvy o majetkovém vypořádání s vlastníky nemovitostí v ulici Bolevecká,
             k. ú. Horní Měcholupy

R-1844   Prodej částí pozemku parc. č. 1818/170, k. ú. Hostivař

R-1845   Schválení uzavření smlouvy zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na pozemcích
             parc. č. 510/3 a 510/6, vše  k. ú. Horní Měcholupy  

R-1846   Schválení uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemku
             parc. č. 2248/1, k. ú. Hostivař  
 
R-1847   Schválení Smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě, stezky, cesty a  vjezdu
             na části pozemku parc. č. 565, k. ú. Horní Měcholupy

R-1848   Schválení a revokace prodeje konkrétních pozemků funkčně souvisejících s bytovými a rodinnými
             domy na území MČ Praha 15 z vlastnictví Hlavního města Praha, svěřená správa MČ Praha 15,
             oprávněným zájemcům
 
R-1849   K návrhu na zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v DZÚ Janovská č. p. 486,
             Praha 10

R-1850   Nesouhlasné stanovisko k návrhu finančních vztahů od HMP vůči MČ Praha 15 na rok 2015
             a schválení protinávrhu

R-1851   Prodeje konkrétních bytových jednotek a ateliérů oprávněným nájemcům, prodeje volných
             bytových jednotek v bytových domech Milánská, Livornská, vše k. ú. Horní Měcholupy a úprava
             podmínek prodeje vybraných neobsazených bytových jednotek ve svěřené správě MČ Praha 15

R1852   Memorandum Rady MČ Praha 15

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 848,80kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1837

Velikost souboru: 26,93kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1838

Velikost souboru: 21,20kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1848

Velikost souboru: 61,00kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1851

Velikost souboru: 49,34kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno