Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

95. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 17.9.2014 č. R-1853 - 1874

Přehled  usnesení 95. RMČ ze dne 17.9.2014

R-1853   Schválení návrhu nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 18/2010 Sb. hl. m.
             Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost
             a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí,  ve znění pozdějších předpisů, pro území MČ Praha 15

R-1854   Uzavření nových nájemních smluv na nebytové prostory – garážová stání v bytových domech na
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1855   Uznání dluhu a dohoda o splátkách  - byt č. ***, ******** ******* ***, k. ú. Horní Měcholupy

R-1856   Uzavření  nové  nájemní smlouvy s krajským ředitelstvím policie hl. města Prahy na nebytové
              prostory – garážová stání v bytových domech Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní
              Měcholupy

R-1857   Uzavření nových nájemních smluv s nájemníky bytů v bytových domech Veronském náměstí
             586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1858   Navýšení kapacity školní družiny Základní školy Křimická 314, Praha 10

R-1859   Poskytnutí finančního příspěvku pro tísňovou péči AREÍON Občanského sdružení Život 90

R-1860   Žádost o uzavření splátkové dohody - byt  č.  *, *********** ***, k.  ú. Hostivař

R-1861   Žádost o prominutí 50 % z celkové částky poplatků z prodlení  - byt č. **,  ******** ***,
             k. ú. Horní Měcholupy                   

R-1862   Smlouvy na dodávky médií – Milánská 413, Bolevecká 468, Štěrboholská 430/34, Veronské nám.
             – PRE a.s., PREdistribuce a.s., PVK a.s.

R-1863   Navýšení kapacity školní družiny Základní školy Veronské náměstí 391, Praha 10

R-1864   Příprava a realizace projektů

R-1865   Výpověď nájmu nebytového prostoru

R-1866   Smlouva o nájmu bytu  č. *, *********** ***/**, Praha 10

R-1867   Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemníkem bytu č. *** na *********
              *******  č. p. ***, k. ú. Horní Měcholupy
 
R-1868   Zahájení projektu zdravé výživy pro školy a seniory

R-1870   Schválení smlouvy o výpůjčce – části pozemků parc.  č. 523/63,   523/65, 523/67,  523/34, 523/32
             a 523/30, vše   k. ú. Horní Měcholupy                           

R-1871   Rozpočtová opatření

R-1872   Protipovodňové opatření Praha 15 - Hostivař

R-1873   Ukončení Smlouvy o poskytování služeb v  DZÚ Janovská 486, k. ú. Horní Měcholupy

R-1874   Navýšení kapacity Mateřské školy a školní jídelny Parmská 389, Praha 10

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 553,67kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1854

Velikost souboru: 26,91kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1856

Velikost souboru: 27,07kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1857

Velikost souboru: 29,52kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1867

Velikost souboru: 19,58kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno