Volené orgány

Zastupitelstvo, rada, výbory, komise

Zastupitelstvo MČ, Výbory zastupitelstva, Rada MČ, Komise zřízené radou, …

Více

Tisk E-mail

96. jednání Rady MČ Praha 15 ze dne 24.9.2014 č. R-1875 - 1884

Přehled  usnesení 96. RMČ ze dne 24.9.2014

R-1875   Zajištění převodu hasičské  stříkačky CAS 32 T-815 z výzbroje Jednotky sboru dobrovolných
              hasičů Horní Měcholupy do výzbroje Jednotky sboru dobrovolných  hasičů Praha - Dubeč

R-1876   Rozpočtová opatření

R-1877   Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb

R-1878   Uzavření nové nájemní smlouvy na nebytové prostory – garážové stání  v bytových domech na
             Veronském náměstí 586 - 598, k. ú. Horní Měcholupy

R-1879   K návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o provádění ostrahy a ochrany“ v DZÚ Janovská

R-1880   Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostor“ č. 1614/08 uzavřené s Úřadem práce ČR
        
R-1881   Zabezpečení dětského dopravního hřiště Veronské nám

R-1882   „Nájemní smlouva“- nebytový prostor ordinace lékaře, 1. NP, Janovská 486,
              Praha 10 – Horní Měcholupy

R-1883   Příprava a realizace projektů

R-1884   Rozšíření hostivařského hřbitova - odsvěření části pozemku parc. č. 2229/2, k. ú. Hostivař nově
             označeného dle GP č. 3975-220/2014 jako pozemek parc.č. 2229/5

Autor článku: oit@praha15.cz Usnesení 2014

Soubory ke stažení

Přehled a celý obsah jednotlivých usnesení

Velikost souboru: 268,90kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno


Příloha č. 1 k R-1878

Velikost souboru: 26,97kB

formát PDF

Soubor ke stažení Nové okno